Конференції,  Міжнародні,  Новини

Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах – POLYWELD 2019»

У період 23–24 травня 2019 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» вдруге проходила Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах – PolyWeld 2019». Організатором заходу стала кафедра зварювального виробництва зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. На конференції заслухані та обговорені 44 доповіді провідних вчених-фахівців з напряму зварювання. зокрема були представлені доповіді від ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Дослідницької мережі Лукасевич – Інститут зварювання, (м. Глівіце, Польща), Білоруського державного університету, Фізико-технічного інституту НАН Республіки Білорусь, Інституту тепло- та масообміну ім. О.В. Ликова НАН Республіки Білорусь, Китайсько-українського інституту зварювання ім. Є.О. Патона, Школи матеріалознавства та інженерії Шеньянського технологічного університету, Католицького університету Льовена (Бельгія), Інституту проблем матеріалознавства НАН України ім. І.М. Францевича, ЦНДІ ОВТ зСУ, НУОУ ім. Івана Черняховського, Національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Національного університету «запорізька політехніка», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ТОВ «Тріада-зварювання», ТОВ «Плазер» та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відкриває конференцію академік НАНУ І.В. Крівцун

Цьогорічна конференція присвячена 125-річчю з дня народження видатного вченого – фахівця зі зварювання, академіка Хрєнова Костянтина Костянтиновича. Сучасні тенденції у зварюванні та різносторонні наукові інтереси К.К. Хрєнова визначили спрямованість доповідей конференції. Були обговорені актуальні проблеми зварювання та суміжних технологій, у тому числі гібридних лазерно-дугових процесів зварювання, дисперсійного модифікування металу зварних швів, напружено-деформованого стану зварних та паяних з’єднань, технологій плазмової обробки металів, застосування наноматеріалів у зварюванні та нанесенні покриттів, особливостей руйнування об’єктів при високошвидкісному динамічному навантаженні, електронно-променевого зварювання, створення нових зварювальних матеріалів, застосування математичного моделювання для аналізу фізико-хімічних і деформаційних процесів при зварюванні та споріднених технологіях, сучасних методів контролю якості виробів, санітарно-гігієнічної безпеки персоналу, адитивних технологій зварювання, технологій нанесення покриттів, тенденцій розвитку стандартизації в зварюванні та ін.
В ході обговорень учасники конференції визначили напрями подальшого розвитку досліджень за темами доповідей.
Під час виступу Є. Турика

Учасники Міжнародної конференції

В.В. Квасницький

 
Опубліковано в журналі Автоматичне зварювання №7, 2019

Залишити відповідь