Архів,  Новини,  Публікації

Товариству зварників України – 25 років!

Громадська організація «Товариство зварників України» створена рішенням Установчих зборів, які відбулися 20 листопада 1992 року. На них були присутні понад 180 представників наукових організацій, вищих навчальних закладів, промислових підприємств, асоціацій з усіх регіонів України. Зварювальна громадськість одностайно підтримала створення Товариство зварників України, наголосила на необхідності організації його обласних відділень, висловила ряд пропозицій по сферах його діяльності. Товариство як всеукраїнська громадська організація зареєстровано Мін’юстом України в липні 1993 року (Свідоцтво № 485 від 29.07.1993 р.).


Товариство зварників України (ТЗУ) створено з метою:

  • сприяння прискоренню науково-технічного прогресу в галузі зварювання та споріднених процесів, організації єдиної технічної, наукової, інженерної політики зварювального виробництва України;
  • реалізації та захисту соціально-економічних, професійних прав та свобод членів товариства.

У структурі суспільства сформовані 5 регіональних і 12 обласних відділень.
В даний час відповідно до нового закону України «Про громадські об’єднання» замість поняття «відділення» (обласне або регіональне) вводяться поняття «окремі підрозділи – філії та представництва». Тому в структурі Товариства на сьогодні є 10 філій і 7 представництв.
Одним з основних завдань ТЗУ було поліпшення обміну технічною інформацією і формування консолідованої технічної політики в сфері зварювального виробництва. Цьому були присвячені регулярні науково-технічні конференції, тематичні семінари, наради провідних фахівців зварювального виробництва з актуальних питань нашої діяльності. Провідна роль в проведенні таких заходів належала ІЕЗ ім. Є. О. Патона та його співробітникам, більшість з яких є членами ТЗУ. Слід зазначити, що конференції та семінари проводяться щорічно або раз в два роки та присвячені розгляду найважливішої проблеми зварювального виробництва – підвищенню якості продукції, що випускається. При цьому розглядалися всі головні аспекти цієї проблеми:
удосконалення організації виробничих процесів, використання новітніх науково-технічних досягнень, удосконалення системи керування якістю з дотриманням вимог міжнародних стандартів, забезпечення сертифікації виробництв, підвищення кваліфікації персоналу тощо. У 1990-х і 2000-х роках на базі провідних виробників зварювальної техніки Каховському заводі електрозварювального обладнання (КЗЕСО) і Сімферопольському заводі «СЕЛМА» проводилися семінари для фахівців зварювального виробництва провідних галузей промисловості – суднобудування, машинобудування, підприємств нафтогазового комплексу, залізничного транспорту та ін. Учасники знайомилися з перспективними розробками, що представляють інтерес для галузі, обговорювали вимоги, що висуваються споживачами до нових розробок і висловлювали свої рекомендації щодо подальшого вдосконалення зварювальної техніки. Наприклад, на КЗЕСО в жовтні 2004 року було проведено семінар для фахівців суднобудівних заводів, в березні 2005 р. на базі заводу «СЕЛМА» було проведено нараду провідних фахівців зварювального виробництва з питань поліпшення підготовки робітників зварювальних спеціальностей.
У червні 2007 року відбулася друга науково-практична конференція на тему «Забезпечення якості в зварювальному виробництві», в її роботі взяло участь більше 50 фахівців зварювального виробництва з 15 областей України.
Проблемам організації зварювальних робіт на промислових підприємствах України було присвячено нараду головних зварювальників та провідних фахівців зварювального виробництва, яке відбулося в листопаді 2013 року в Києві на базі фірми «Бінцель Україна».
За участю Товариства регулярно проводяться практичні семінари і круглі столи в т. ч. з ініціативи фірм «Фроніус Україна», «Бінцель Україна», «Тріада-Сварка», «ТМ.ВЕЛТЕК» як на їх базі, так і в рамках регіональних промислових виставок. Ці заходи корисні тим, що їх учасники мають можливість детально ознайомитися з новітніми розробками в області зварювальних та наплавочних матеріалів, високоефективних технологій і обладнання, та практично випробувати пропоновані новинки.
ТЗУ було одним з ініціаторів організації проведення спеціалізованих виставок зварювальної техніки в Україні. Перша така виставка була організована в 1996 р, організатором її був ТД «Зварювання». Спільно з ІЕЗ з 2004 р в виставковому центрі «Експо Плаза» регулярно проводилися виставки «Зварювання. Споріднені процеси». Співорганізатором цих виставок, а також виставки «Укрзварювання» завжди було ТЗУ.
У 1997 р з ініціативи Ради Товариства була організована перша поїздка нашої делегації на Всесвітню зварювальну виставку в Ессен, яка поклала початок організації наукового туризму. Цей захід дає можливість його учасникам отримувати новітню інформацію про світовий рівень зварювальної науки і технологій;
Інформація про проведені Товариством заходи відображалася на сторінках журналу «Зварювальник», який з 1998 рю став «настільним посібником» широкого кола зварників, авторитетним джерелом актуальних і практичних відомостей з питань зварювального виробництва. Можна сказати, що виробничо-технічний журнал «Зварювальник» є справжнім «рупором» Товариства.
Рада Товариства спільно з Українським атестаційним комітетом зварників (УАКС) з моменту його створення (1994 р.) брав активну участь в організації та координації робіт з підготовки, перепідготовки та кваліфікаційних випробуваннях персоналу зварювального виробництва.
Сьогодні досить актуальною є проблема забезпечення зварювального виробництва нормативно-технічною документацією, перш за все стандартами, що відповідають вимогам міжнародних норм. Це питання неодноразово обговорювалося на нарадах і науково-технічних конференціях Товариства і тут доречно нагадати про Закон України «Про стандартизацію», який діє з 03.01.2015 р. і передбачає введення у нас міжнародних і європейських принципів стандартизації. Впровадження в зварювальному виробництві України міжнародних і європейських стандартів на зварювальні матеріали, загальні вимоги щодо процесів і технологій зварювання, кваліфікації зварювального персоналу, способам неруйнівного контролю та ін. є обов’язковою умовою випуску продукції на зовнішній ринок.
Сучасне зварювальне виробництво пред’являє все зростаючі вимоги до професійної підготовки зварювального персоналу. Це актуально зараз у зв’язку з економічною ситуацією в країні і дефіцитом кваліфікованих зварників.
На наш погляд, діюча в Україні система професійної підготовки зварників не зовсім відповідає вимогам виробництва і міжнародним стандартам. Вона проводиться на основі застарілих підходів до визначення професій навчання і кваліфікаційних вимог. Кваліфікаційні критерії встановлюються виходячи з вимог тарифно-кваліфікаційної розрядної системи, яка не відповідає сьогоднішнім економічним умовам.
У той же час Уповноважений національний орган – Міжгалузевий навчально-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є. О. Патона успішно впроваджує навчальні програми і методики підготовки і оцінки кваліфікації всіх категорій персоналу для зварювального виробництва, що дозволяє організувати підготовку і атестацію фахівців міжнародного рівня. Тому рішенням Ради в квітні 2016 р. при Товаристві створено Галузева рада з професійної кваліфікаціяї в галузі зварювання, завданням якогої є формування системи професійних кваліфікацій та розробка стандартів, програм навчання і т. і.
Починаючи з 2004 р. в Україні щорічно проводяться конкурси професійної майстерності зварників. У 2009-2010 рр. ці конкурси набули статусу міжнародних, за участю Республіки Білорусь, рф, Болгарії, Китаю. В останні роки такі заходи проводяться і в рамках регіональних промислових виставок (в Києві, Дніпрі, Запоріжжі).
Заслуговує на увагу і підтримка участі України в міжнародному конкурсі молодих зварників в Чеській республіці. Починаючи з 2011 р. наші молоді зварники гідно змагалися на європейському конкурсі, були призерами в окремих способах зварювання. У 2012 р. делегація зварників-професіоналів України взяла участь в міжнародному конкурсі в Китаї. На наш погляд, конкурсний рух – ефективний метод підвищення професійної майстерності зварників.
Слід зазначити, що за минулий період Товариство розширювало міжнародне співробітництво з ін. спілками та товариствами. За нашою ініціативою були укладені договори про співпрацю з РНТСО, Словацьким суспільством, Болгарським союзом зварників, Асоціацією зварників Китаю, Асоціацією «Електрод». Зараз найбільш актуальним є взаємодія з Європейською зварювальної федерацією. Однак багато що тут залежить від фінансових можливостей Товариства, які обмежені лише членськими внесками. Тому одним з першорядних завдань Товариства є необхідність реалізувати на практиці положення закону «Про громадські об’єднання», який дозволить комерційну діяльність.
На закінчення відзначимо, що 25 років для організації – це лише початок шляху. Товариство зварників України в своїй багатогранній діяльності має певні успіхи і 25-річний ювілей зустрічає гідно. Подальші успіхи в роботі Товариства вимагають більше самовіддачі та відповідальності всіх його членів.

В.Г. Фартушний, президент Товариства зварників України,
В.М. Ілюшенко, виконавчий директор Товариства зварників України
Опубліковано в журналі “Зварювальник” №1, 2018 г.

Залишити відповідь