Uncategorized,  Освіта (навчання),  Послуги

Програми професійної підготовки на 2019 р.

Міжгалузевий навчально-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Програми професійної підготовки на 2019 р.Шифр ​​курсу Найменування програми Тривалість проведення Терміни

1. Підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників

101 Підтвердження професійної компетентності координаторів (керівників) зварювальних робіт згідно ДСТУ ISO 14731 «Координація зварювальних робіт. Завдання і функції » сертифікація 3 тижні (112 год.) червень, жовтень
102 ресертифікація 24 год. березень, червень, листопад
103 Розширення галузі атестації координаторів (керівників) зварювальних робіт 6 год. квітня, у листопаді
106 Технічне керівництво зварювальними роботами при ремонті діючих трубопроводів (під тиском) підготовка та атестація 2 тижні (72 год.) в міру комплектування груп
107 переатестація 22 год.
109 Технічне керівництво роботами по контактному стиковому зварюванні залізничних рейок. 72 год. травень
111 Підготовка та атестація голів комісій з атестації зварників – експертів Українського атестаційного комітету зварників (УАКС) 3 тижні (112 год.) Грудень
112 Розширення галузі атестації голів комісій з атестації зварників-експерт УАКС (згідно з НПАОП 0.00-1.16-96) 8 год. січень, травень, жовтень
1121 Розширення повноважень експертів УАКС на право атестації зварників згідно ДСТУ EN ISO 9606-1 24 год. в міру комплектування груп
1122 Розширення повноважень експертів УАКС на право атестації зварників пластмас згідно ДСТУ EN 13067 72 год.
113 Підготовка та атестація членів комісій з атестації зварників: фахівців технологічних служб, що відповідають за організацію атестації зварників 2 тижні (72 год.) в міру комплектування груп
114 фахівців служб технічного контролю, що відповідають за контроль зварних з’єднань (включаючи спеціальну підготовку до атестації по візуально-оптичного методу контролю) 2 тижні (74 год.)
115 фахівців служб охорони праці підприємств 2 тижні (74 год.)
116 Розширення галузі атестації членів комісій з атестації зварників – фахівців технологічних служб зі зварювання (згідно з НПАОП 0.00-1.16-96) 6 год. листопад
117 Розширення повноважень членів комісій з атестації зварників – фахівців технологічних служб зі зварювання на право атестації зварників згідно ДСТУ EN ISO 9606-1 24 год. в міру комплектування груп
118 Розширення повноважень членів комісій з атестації зварників – фахівців з технічного контролю на право атестації зварників згідно ДСТУ EN ISO 9606-1 24 год.
119 Підтвердження повноважень (переатестація) голів комісій з атестації зварників – експертів УАКС: 20 год. січень, квітень, травень, липень, вересень, листопад
120 Підтвердження повноважень (переатестація) членів комісій з атестації зварників: фахівців технологічних служб зі зварювання 20 год. квітень, травень, липень, вересень
121 фахівців з технічного контролю 16 год. лютий, травень, липень, жовтень
122 фахівців з технічного контролю (включаючи спец, підготовку до атестації по візуально-оптичного методу контролю) 36 год.
123 фахівців з охорони праці 16 год.
130 Перепідготовка спеціалістів зварювального виробництва за програмами Міжнародного інституту зварювання (МІС) з присвоєнням кваліфікації: Міжнародний інженер зі зварювання 453/128 год.1 квітня, у листопаді
132 Міжнародний технолог зі зварювання 372/91 год.1
134 Міжнародний фахівець зі зварювання 248/60 год.1
135 Міжнародний практик зі зварювання 114 год.
136 Міжнародний дизайнер (конструктор) зі зварювання 40 год. за погодженням з МІС
137 Міжнародний інспектор зі зварювання повного рівня 230 год. Вересень
140 стандартного рівня 170 год.
139 базового рівня 115 год.
149 фахівців, які мають кваліфікацію «Міжнародний інженер / технолог зі зварювання» 76/78 год.
141 Металографічні дослідження металів і зварних з’єднань спеціальна підготовка і атестація 2 тижні (72 год.) липня
142 переатестація 22 год. травень, липень, вересень
143 Фізико-механічні випробування матеріалів і зварних з’єднань спеціальна підготовка і атестація 2 тижні (72 год.) в міру комплектування груп
144 переатестація 20 год.
145 Емісійний спектральний аналіз (стилоскопіювання) металів і сплавів спеціальна підготовка і атестація 2 тижні (74 год.)
146 переатестація 22 год.
151 Виробництво зварювальних матеріалів: організація, технології та системи управління якістю 2 тижні (72 год.) за погодженням із замовником
152 Ремонт, відновлення і зміцнення зношених деталей
153 Технологічні процеси і забезпечення якості в авіабудуванні 76 год.
Тематичні семінари(можливе проведення на території замовника)
161 Нормативно-технічна документація в зварювальному виробництві, стан і перспективи 2 дня (16 год.) березень, червень
162 Забезпечення якості зварювання. Вимоги національних і міжнародних стандартів 2 дня (16 год.) квітень, червень, жовтень
163 Виготовлення конструкцій зі сталі згідно вимог ДСТУ EN 1090 32 год. Лютий

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти в області зварювання

203 Підвищення кваліфікації майстрів (інструкторів) виробничого навчання зі зварювання з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний практик зі зварювання (IWP)» 112 год. за погодженням із замовником
204 Підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за напрямом «Зварювання» з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний фахівець зі зварювання (IWS)» 72 год.

3. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників у галузі зварювання та споріднених технологій

(з присвоєнням кваліфікації відповідно до національної та міжнародної кваліфікаційними системами)

Курсова підготовка ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ:
301 ручного дугового зварювання покритими електродами (c присвоєнням національної та міжнародної кваліфікації) 9 тижнів (356 год.) постійно, (індивідуальна підготовка за модульною технологією)
302 ручного дугового зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (TIG) (c присвоєнням національної та міжнародної кваліфікації) 5 тижнів (192 год.)
303 газового зварювання (c присвоєнням національної та міжнародної кваліфікації) 3 тижні (116 год.)
304 механізованого дугового зварювання електродом, що плавиться в захисних газах (MIG / MAG) (c присвоєнням національної та міжнародної кваліфікації) 7 тижні (276 год.)
306 автоматичного дугового зварювання під флюсом / в захисних газах 3 тижні (112 год.)
307 електрошлакового зварювання 3 тижні (112 год.)
308 контактного (пресового) зварювання (рейок, промислових трубопроводів) 3 тижні (112 год.)
309 пластмас (зварювання трубопроводів з поліетиленових труб) з атестацією відповідно до ДСТУ EN 13067 5 тижнів (196 год.)
Підготовка зварників за програмами Міжнародного інституту зварювання з присвоєнням кваліфікації:
310 Міжнародний зварювальник кутових швів (IFW) з атестацією по ДСТУ EN ISO 9606-1 130 – 210 год.2 постійно,
(Індивідуальна підготовка за модульною технологією)
312 Міжнародний зварювальник плоских з’єднань (IPW) з атестацією по EN ISO 9606-1 250 – 380 год.2
315 Міжнародний зварювальник труб (ITW) з атестацією по EN ISO 9606-1 360 – 510 год.2
318 Міжнародний практик-зварювальник (IWP) з атестацією по EN ISO 9606-1 35 – 153 год.2
Перепідготовка ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний сварщик»: (IFW, IPW, ITW)
321 перепідготовка зварників ручного дугового зварювання покритими електродами (ММА) з атестацією по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 – 112 год.2 постійно,
322 перепідготовка зварників механізованого дугового зварювання електродом, що плавиться в захисних газах (MIG / MAG) з атестацією по ДСТУ EN ISO 9606-1 76 – 118 год.2 (індивідуальна підготовка по
323 перепідготовка зварників ручного дугового зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (ТЮ) з атестацією по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 – 78 год.2 модульною технологією)
Підвищення кваліфікації ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ:
330 ручного дугового зварювання покритими електродами 2 тижні (72 год.) постійно, (індивідуальна підготовка за модульною технологією)
331 ручного дугового зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах 2 тижні (72 год.)
332 газового зварювання 2 тижні (72 год.)
333 механізованого дугового зварювання електродом, що плавиться в захисних газах (MIG / MAG) 2 тижні (72 год.)
334 механізованого дугового зварювання порошковим дротом 2 тижні (72 год.)
335 автоматичного дугового зварювання під флюсом / в захисних газах 2 тижні (72 год.) за погодженням із замовником
336 електрошлакового зварювання 2 тижні (72 год.)
Курсова підготовка контролерів неруйнівного контролю:
343 Спеціалізація – візуально оптичний контроль 72/196 год.3 індивідуальна підготовка за погодженням із замовником
344 Спеціалізація – радіографічний контроль 72/196 год.3
345 Спеціалізація – ультразвуковий контроль 72/196 год.3
346 Спеціалізація – магнітопорошковий контроль 72/196 год.3
347 Спеціалізація – капілярний контроль 72/196 год.3
Цільова підготовка та підтвердження кваліфікації:
362 Персоналу, що займається нанесенням захисних покриттів електродуговим напиленням 3 тижні (112 год.) за погодженням із замовником
363 газополуменевим напиленням 3 тижні (112 год.)
364 детонаційними напиленням 3 тижні (112 год.)
365 плазмовим напиленням 3 тижні (112 год.)
366 фахівців з поверхневою загартуванню колісних пар на установці високотемпературної гарту УВПЗ-2М » 72 год.
367 зварників механізованого дугового зварювання електродом, що плавиться в захисних газах виконують наплавку дотепників, хрестовин стрілочних переходів залізничних колій з атестацією згідно СОУ 35.2-00017584-030-1: 2009 5 тижнів (194 години)

4. Атестація персоналу зварювального виробництва

400 Атестація координаторів (керівників) зварювальних робіт відповідно до ДСТУ ISO 14731 8 год. проводиться після закінчення курсів 101-109
401 Спеціальна підготовка та атестація зварників відповідно до правил НПАОП 0.00-1.1696 і стандартами ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ДСТУ ISO14732 72 год. постійно
402 Додаткова і позачергова атестація зварників згідно з НПАОП 0.00-1.16-96 24 год.
403 Періодична атестація зварників відповідно до НПАОП 0.00-1.16-96, ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5 32 год.
405 Спеціальна підготовка та атестація зварювальників авіаційної промисловості відповідно до ДСТУ ISO 24394 72 год.
406,
457
Періодична атестація зварників відповідно до міжнародних (європейських) стандартів EN ISO 9606-1 24 год.
407 Спеціальна підготовка та атестація операторів автоматичного зварювання плавленням відповідно до стандарту ДСТУ ISO 14732 2 тижні (72 год.)
411 Спеціальна підготовка та атестація зварників на допуск до виконання зварювальних робіт при ремонті діючих магістральних трубопроводів (під тиском) 3 тижні (112 год.) за погодженням із замовником
412 Періодична атестація зварників на допуск до виконання зварювальних робіт при ремонті діючих магістральних трубопроводів (під тиском) 32 год.
413 Спеціальна підготовка та атестація операторів-зварників контактно-стикового зварювання рейок відповідно до ДСТУ ISO 14732 та СОУ 35.2-00017584-030-1: 2009 2 тижні (72 год.) проводиться по закінченню
курсу 308
414 Атестація зварників пластмас відповідно до ДСТУ EN 13067 (зварювання трубопроводів з поліетиленових труб) проводиться після закінчення курсу 309
415 Періодична атестація зварників пластмас (зварювання трубопроводів з поліетиленових труб) відповідно до ДСТУ EN 13067 32 год. щоквартально
421 Спеціальна підготовка дефектоскопистів до сертифікації згідно з ДСТУ EN 9712 ультразвуковий контроль 32/36/64 (1 ур) год.4 індивідуальна підготовка за погодженням із замовником
423 40/48/72/80/144
(II ур) год.4
427 радіографічний контроль 36/40 72 (I ур) год.4
430 40/48/76/80/152
(II ур) год.4
433 візуально-оптичний контроль 16/20/30 (I ур) год.4
436 20/24/35/40/70
(II ур) год.4
448 Переатестація зварників контактного стикового зварювання залізничних рейок відповідно до вимог ДСТУ ISO 14732 та СОУ 35.2-00017584-030-1: 2009 32 год. Лютий

5. Тренінги, тестування і підтвердження кваліфікації

501 Професійне тестування і підтвердження кваліфікації зварників механізованого дугового зварювання електродом, що плавиться в захисних газах (MIG / MAG 4 – 12 год.5
502 Професійне тестування і підтвердження кваліфікації зварників ручного дугового зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (TIG) 4 – 12 год.5 за погодженням
503 Професійне тестування і підтвердження кваліфікації зварників ручного дугового зварювання покритими електродами (ММА) 4 – 16 год.5
512 Практичні тренінги з різних способів зварювання 8 – 32 год.5

1– Тривалість навчання визначається в залежності від базової професійної підготовки і досвіду роботи в зварювальному виробництві.
2– Тривалість навчання залежить від спеціалізації.
3– Тривалість програми визначається за результатами вхідного тестування.
4– Тривалість навчання вказується в напрямку ОСП (орган із сертифікації персоналу).
5– Тривалість програми залежить від умов і характеру випробувань.

  • За погодженням з Замовниками можливе проведення навчання за іншими програмами, котрі ввійшли в даний перелік.
  • На період навчання слухачам надається житло з оплатою за готівковий розрахунок.
  • Вартість навчання визначається при укладенні договору.
  • Для прийому на навчання необхідно направити заявку із зазначенням шифру курсу, кількості фахівців і поштових реквізитів підприємства.

Україна, 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 56
Тел. (044) 456-63-30, 456-10-74, 200-82-80, 200-81-09,
Факс (044) 456-48-94;
E-mail: paton_muac@ukr.net, http://muac.kpi.ua

Залишити відповідь