Архів,  Новини

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання»

10 квітня 2019 р. в запорізькому національному технічному університеті (зНТУ) відбувся всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «зварювання». Традиційно конкурс складався з двох етапів. Перший, заочний, етап проводився з початку грудня минулого року по березень цього року. На протязі першого етапу виконували рецензування робіт, визначали їх рівень. Кращі наукові студентські роботи рекомендували для доповідей на конкурсі.
Заздалегідь можливим учасникам були направлені запрошення, в яких було наведено умови участі в конкурсі. Для роботи в складі жюрі запрошувались провідні вчені зварювального профілю. Бажання брати участь у конкурсі виявили всі кафедри України, які готовлять спеціалістів зварювального напряму, а також споріднених зварюванню напрямів. Всього з 21 навчального закладу було представлено 78 студентських наукових робіт. Всі роботи були ретельно розглянуті членами конкурсної комісії, а роботи студентів зНТУ підлягали зовнішній рецензії. Потім, згідно рецензії, конкурсна комісія оцінила рівень кожної роботи і, таким чином, визначила її рейтинг. Всього для участі у другому етапі конкурсу, що був представлений як очна конференція, було запрошено студентів-авторів 24 наукових робіт. Безпосередньо 22 автори брали участь у захисті своїх робіт.

Учасники конкурсу

Відкрив конференцію проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів ЗНТУ професор Сергій Тимофійович Ярембаш. з вітальним словом до учасників конференції звернувся завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва професор Олександр Володимирович Овчинников.
за організацією робота конференції проводилася у двох секціях. Секцією «Технологія та устаткування зварювання» керував професор О.Г. Биковський, а секцією «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» професор С.М. Попова.
Всього на секції «Технологія та устаткування зварювання» було зроблено 7 доповідей, а на секції «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» — 15.
Кожному студенту, що робив доповідь, учасники конференції давали запитання, за матеріалами окремих доповідей виникали жваві дискусії. Рівень кожної доповіді оцінювався членами жюрі конференції, до складу якого входили провідні вчені як зНТУ, так і інших кафедр зварювального напряму.
Згідно виявленого наукового рівня були визначені переможці конкурсу. Диплом І ступеня отримали: О.О. Гайворонський (керівник — ст. викл. Д.М. Голуб, Донбаська державна машинобудівна академія); Ю.С. Патук (керівник — доцент С.М. Ющенко, Чернігівський національний технологічний університет); А.С. Борніков (керівник — доцент О.А. Сливінський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського); Р.Ю. Фетісов (керівник — доцент С.П. Бережний, запорізький національний технічний університет).
Диплом ІІ ступеня отримали: М.М. Биченко (керівник — доцент О.П. Гапонова, Сумський державний університет); Є.М. Вінніков (керівник — зав. кафедрою, професор Д.Б. Глушкова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет); П.А. Сітніков (керівник — доцент О.В. Крахмальов, НТУ «Харківський політехнічний інститут»); Б.В. Занько (керівник — зав. кафедрою, професор О.С. Калахан, Львівський національний аграрний університет); Е.О. Синдецький (керівник — доцент О.Г. Білик, «Приазовський державний технічний університет»); Ю.Р. Михєєв (керівник — професор С.О. Лузан, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
Диплом ІІІ ступеня отримали: С.О. Кузьма (керівник — доцент М.І. Андрущенко, запорізький національний технічний університет); О.С. Хоменко (керівник — зав. кафедрою, професор В.І. Савуляк, Вінницький національний технічний університет); Р.А. Нуруллін (керівник — ст. викл. В.М. Ласкін, Національна металургійна академія України); Г.С. Задорожній (керівник — професор В.В. Перемітько, Дніпровський державний технічний університет); С.В. Буріков (керівник — доцент В.П. Іванов, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»); Є.А. Захаров (керівник — доцент Ю.С Попіль, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); А.В. Шевченко (керівник — доцент М.В. Матвієнко, Херсонська філія «Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова»); А.В. Малярян (керівник — доцент Д.Д. Марченко, Миколаївський національний аграрний університет); Д.В. Кравченко (керівник — професор С.В. Драган, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова); І.С. Миненко (керівник — професор В.Д. Макаренко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка); Д.І. Ленартович (керівник — професор М.М. Студент, НУ «Львівська політехніка»); Ю.Г. Шамрук (керівник — професор Ч.В. Пулька, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя).
Учасники конференції відвідали Музей техніки Богуслаєва і Музей історії технічного прогресу ЗНТУ.
В цілому рівень організації проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «зварювання» у ЗНТУ за оцінкою її учасників, був високим. Проведення конференції є корисним відносно поглиблення знань студентами і становленню їх як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів зварювального профілю.

В.В. Дмитрик

Опубліковано в журналі Автоматичне зварювання №7, 2019

Залишити відповідь